Celkem 14 signatářů kodexu - a co ti ostatní?

16.03.2017, aktualizováno 25.05.2022
  • Oddělení kanceláře Rady
  • Média
  • Tisková zpráva
  • Vzorový etický kodex

Energetický regulační úřad (ERÚ) ke dni 16. března 2017 eviduje 14 signatářů Etického kodexu obchodníka s elektřinou nebo plynem (informace naleznete ZDE, Etický kodex obchodníka ZDE a seznam ZDE).

„Na ‚čtrnáctku‘ lze nahlížet dvěma pohledy. Necelé tři měsíce po zveřejnění aktualizované verze Etického kodexu obchodníka jde o slušný počet signatářů. Na druhou stranu - minulý kodex podepsalo přes pět desítek dodavatelů energií. Požadavky kladené kodexem na dodavatele se přitom výrazně nezměnily, princip zůstává stejný. Chceme, aby se k zákazníkům chovali slušně. I proto nechápu a nepřijímám některá vyjádření dodavatelů nejen v médiích, proč váhají s připojením podpisu,“ uvedla předsedkyně ERÚ Alena Vitásková.

Zásadní úpravou, oproti předchozí verzi Etického kodexu obchodníka, je povinnost signatářů uvádět na fakturách typ smlouvy a nejbližší možné datum ukončení dodávek energií, tedy kdy spotřebitelé mohou odejít ke konkurenci bez sankcí.

Za vyhýbavý přístup, co se týče kodexu, lze považovat vyjádření několika dodavatelů například v deníku Blesk, kde již před dvěma měsíci uvedli, že se s Etickým kodexem obchodníka seznamují. Přitom do nynější doby nikdo z nich ke kodexu nepřistoupil.

„Největší tuzemští dodavatelé elektřiny a plynu dosud kodex nepodepsali. Někteří požadují další jednání, další se bojí údajné šikany,“ uvedla předsedkyně ERÚ.

Jedním z častých argumentů proti kodexu je totiž to, že společnosti, které ho nepodepsaly, budou upozorňovat na jeho případné nedodržení ze strany signatářů a dostanou tak do ruky nástroj, kterým je mohou v podstatě šikanovat. Jenomže kodex nezavazuje společnosti k ničemu jinému, než že se k zákazníkům budou chovat slušně a transparentně. To potvrzuje i vyjádření jedné z prvních přistoupivších společností:

„Změny v novém Etickém kodexu obchodníka vidíme jako snahu navázat na diskusi, která probíhala při novelizaci Energetického zákona a vyhlášek Pravidla trhu s plynem a Pravidla trhu s elektřinou, a dále jako snahu posílit pozici zákazníka při změně dodavatele.

Naše společnost při své činnosti vždy kladla důraz na společenskou zodpovědnost a zásady dlouhodobě udržitelného rozvoje, a proto vítáme a podporujeme snahy ERÚ o podporu, kultivaci a zefektivnění fungování trhu s energetickými komoditami, jež jsou, mimo jiné, vyjádřeny v Etickém kodexu obchodníka s elektřinou nebo plynem.“

Některé společnosti v reakci na kodex argumentují, že potřebují čas na implementaci nových podmínek nejen do svých smluv, ale také do zákaznických systémů.

„Je pravdou, že každý zákaznický systém je jiný. Proč to ale někteří zvládnou za pár dnů, maximálně týdnů, a druzí se rozmýšlejí skoro čtvrt roku poté, co nový kodex vyšel? Jsou důvodem skutečně technické překážky? Věřím, že se v dohledné době počet signatářů Etického kodexu rozroste a v seznamu uvidíme kromě menších dodavatelů také ty velké. Vážím si všech obchodníků, kteří ke kodexu přistoupili a deklarují tím svůj postoj k zákazníkům,“ shrnula danou problematiku předsedkyně ERÚ Alena Vitásková.

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon