CARBOUNION BOHEMIA,spol. s r.o. - usnesení o zastavení řízení

15.02.2022, aktualizováno 01.04.2022
  • Odbor sankčních řízení
  • Dozorová činnost
  • Pravomocná rozhodnutí
  • Přestupky
  • I. instance

Číslo jednací: 00779-10/2021-ERU

Společné správní řízení vedené s obviněným z přestupků pro podezření ze spáchání pokračujícího přestupku podle ust. § 91 odst. 5 písm. d) energetického zákona, kterého se měl dopustit tím, že jako držitel licence na obchod s elektřinou v rozporu s ust. § 30 odst. 2 písm. n) energetického zákona při provádění úkonů nezbytných k uskutečnění změny dodavatele elektřiny opakovaně uvedl nepravdivé informace v systému společnosti OTE, a.s. a pokračujícího přestupku podle ust. § 91 odst. 11 písm. d) energetického zákona, kterého se měl dopustit tím, že jako držitel licence na obchod s plynem v rozporu s ust. § 61 odst. 2 písm. p) energetického zákona při provádění úkonů nezbytných k uskutečnění změny dodavatele plynu opakovaně uvedl nepravdivé informace v systému operátora trhu, se v souladu s ust. § 86 odst. 1 písm. a) zákona o odpovědnosti za přestupky zastavuje.

Informace o účastníkovi řízení:

CARBOUNION BOHEMIA,spol. s r.o., se sídlem Václavské náměstí 846/1, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 25692917

Datum nabytí právní moci: 23. 12. 2021

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon