Byterm Znojmo s.r.o. – rozhodnutí o neoznámení změny podmínek pro udělení licence

30.12.2014, aktualizováno 01.04.2022
  • Odbor sankčních řízení
  • Dozorová činnost
  • Pravomocná rozhodnutí
  • Správní delikty
  • I. instance

Číslo jednací: 08290-3/2014-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s § 9 odst. 1 energetického zákona jako držitel licence na výrobu tepelné energie od 15. října 2004 v rámci cenové lokality „Znojmo – 17. listopadu 34" v provozovně s názvem „Plynová kotelna 17. listopadu" provozoval 8 plynových kotlů o výkonu 56 kW, rok výroby 2003, tedy s celkovým instalovaným výkonem nízkotlaké teplovodní kotelny 448 kW, v rozporu s údaji uvedenými na rozhodnutí o udělení licence na výrobu tepelné energie ze dne 8. března 2002, a do dne 25. července 2014 neoznámil Energetickému regulačnímu úřadu změnu podmínek pro udělení licence, nepředložil o nich podklady a nepožádal o změnu rozhodnutí o udělení licence, dopustil správního deliktu podle § 91 odst. 1 písm. b) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost Byterm Znojmo s.r.o., se sídlem Lidická 4, 669 02 Znojmo, IČ: 25548638

Datum nabytí právní moci: 30. 9. 2014

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon