Brožura Desatero rad před uzavíráním smlouvy

04.04.2023, aktualizováno 14.04.2023
  • Oddělení ochrany spotřebitele
  • Publikace
  • Spotřebitel
  • Smlouva
  • Změna dodavatele

Dostali jste nabídku, nebo sami měníte dodavatele?

Nespěchejte!

Nechystáte se k jednorázové koupi malého spotřebiče, ale k uzavření dlouhodobé a závazné dohody na něco, co potřebujete každý den! Kývnout bez rozmyslu na první nabídku, která „se tváří“ jako ta zaručeně nejlepší, proto není rozumné. Než vůbec začnete jednat o nové smlouvě, podívejte se do té stávající, která může obsahovat vysoké sankce za předčasné ukončení.

Ptejte se, s kým jednáte!

Kromě samotného dodavatele energií vás mohou oslovit tzv. zprostředkovatelé, kteří energie pouze přeprodávají. Chtějte proto vědět, s kým konkrétně mluvíte a z jaké je společnosti – a nespokojte se jen s tím, že pro vás má nabídku toho a toho dodavatele. Zazvoní obchodník přímo u vás doma? Tlačí na vás, že podepsat je nutné okamžitě? Tím spíš buďte obezřetní a určitě si vezměte čas na rozmyšlenou!

Prověřujte!

Jednáte přímo s dodavatelem? Zkuste si na něj najít reference. Ostatní zákazníci vám mohou dát cenné rady a upozornit vás třeba i na některé „triky“, kterých byste si jinak nevšimli. Totéž platí pro zprostředkovatele, jejichž registr vede od července 2022 Energetický regulační úřad. Pokud zprostředkovatele v registru nenajdete, je dost dobře možné, že o registraci vůbec nepožádal, a svou činnost tedy vykonává nelegálně.

Pečlivě čtěte (smlouvu)!

Proč ta závorka? Je totiž důležité nejen jak, ale také CO čtete. Klíčová je pro vás smlouva (celým názvem „Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny/plynu“), jejíž součástí budou obchodní podmínky a ceník. „Upisujete“ se k ní, nikoliv k tomu, co vám bylo napsáno do mailu či co stojí v reklamních brožurách! Pokud je ve smlouvě rozpor mezi všeobecnými obchodními podmínkami a hlavní smlouvou, platí ujednání v hlavní smlouvě. Konečný ceník ze smlouvy si porovnejte s tím v nabídce. Neliší se?

Ceník se může měnit!

Ceníkovou cenu vám může dodavatel v průběhu trvání smlouvy změnit, pokud se na tom ve smlouvě dohodnete. Musí vám to ovšem oznámit minimálně s třicetidenním předstihem, a to prokazatelně a adresně – nestačí tedy například jen informace na webu. Pokud chcete energie odebírat po určité období za stále stejnou cenu, musíte mít ve smlouvě dohodnutou tzv. fixaci / garanci ceny.

Výpověď můžete i dostat!

Pozor, fixace ceny není totéž, co smlouva na dobu určitou. Smlouvou uzavíráte na konkrétní dobu dohodu o samotných dodávkách elektřiny či plynu, nikoliv o jejich ceně. Smlouvu na dobu určitou musíte standardně dodržet, naopak smlouvu na dobu neurčitou můžete kdykoliv vypovědět – a po skončení výpovědní lhůty zaniká. Stejnou možnost má ale i protistrana, proto závazek fixované ceny v kombinaci s dobou neurčitou nedává smysl, dodavatel ho v praxi nemusí dodržet!

Pozor na "spoty"!

Specifickým druhem jsou tzv. spotové tarify, u nichž se výše vašich plateb odvíjí od aktuálních cen komodit (silová elektřina a zemní plyn) na burze. Takový produkt může být pro zákazníka výhodný, pokud ceny energií na krátkodobých trzích klesají, zároveň ale není chráněný před prudkým nárůstem ceny. Jedná se o produkt vhodný jen pro poučené a aktivní spotřebitele, kteří sledují vývoj cen energií.

Hlídejte si pokuty i "odměny"!

Bedlivý pozor si dávejte na náležitosti související s délkou trvání smluv. Jak vysoká vám hrozí smluvní pokuta v případě předčasného ukončení smlouvy? A nepožaduje dodavatel úhradu škody, případně ušlého zisku? Nabízí vám finanční bonus, když u něj vydržíte nějakou dobu, v opačném případě ale musíte „slevu“ doplatit? Neúměrně vysoké platby jsou riskantní, protistrana patrně ví, proč je ve smlouvě má!

Nerozumíte? Ptejte se!

Jestliže něčemu ve smlouvě nerozumíte, některá pasáž vám nedává smysl či se vám zdá nestandardní, ptejte se. Pokud vám obchodník na vaše dotazy uspokojivě neodpoví, odvádí řeč jinam nebo ho evidentně znervózňují, pak dobře zvažte, zda v jednání dál pokračovat. Rozhodně nepodepisujte nic, čemu nerozumíte!

Schovejte si smlouvu!

Ve zdánlivě banální radě upozorňujeme i na skrytou hrozbu, že vám zprostředkovatel smlouvu bezprostředně po podpisu vůbec nedá. „Jeden výtisk je pro mě, druhý pro dodavatele, vám smlouvu pošleme později…“. Žádné takové, na originálu smlouvy vždy trvejte a pečlivě si ho schovejte!

Ke stažení

Pokud byste chtěli brožuru vytisknout na papír formátu A4, doporučujeme oboustranný tisk na A4 - překlopení podél delšího okraje.

Typ: pdf
Velikost: 519.05 KB
Aktualizováno:

Pokud byste chtěli brožuru vytisknout na formát papíru A3, doporučujeme jednostranný tisk na A3.

Typ: pdf
Velikost: 513.79 KB
Aktualizováno: