BOHEMIA ENERGY entity s.r.o. - rozhodnutí k agresivním obchodním praktikám

30.04.2013, aktualizováno 01.04.2022
  • Odbor sankčních řízení
  • Dozorová činnost
  • Pravomocná rozhodnutí
  • Správní delikty
  • I. instance

Číslo jednací: 13929-8/2012-ERU

Účastník řízení v rozporu s ustanovením § 4 odst. 3 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, jako držitel licence na obchod s plynem užil agresivní obchodní praktiku definovanou v ust. § 5a odst. 1 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, tím, že na základě smlouvy o sdružených dodávkách elektřiny a plynu, od které zákaznice v souladu se zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, odstoupila, následně realizoval změnu dodavatele zemního plynu do odběrného místa zákaznice, a tím, že neakceptoval svobodný projev její vůle zůstat u svého původního dodavatele, kladl nepřiměřenou překážku v uplatnění jejích práv a v období od 1. února 2012 do 29. února 2012, ji tak svým jednáním donutil stát se zákaznicí odebírající zemní plyn od účastníka řízení, proti její vůli, čímž se dopustil správního deliktu podle ust. § 24 odst. 1 písm. a) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
Informace o účastníkovi řízení:
Společnost BOHEMIA ENERGY entity s.r.o., se sídlem Na Poříčí 1046, 1047/24-26, 110 00 Praha 1, IČ: 27386732
Datum nabytí právní moci: 30. 4. 2013

 

druhý stupeň

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 896.69 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon