ACRETE, spol. s r.o. – rozhodnutí k neposkytnutí požadovaných podkladů a informací

24.09.2019, aktualizováno 01.04.2022
  • Odbor sankčních řízení
  • Dozorová činnost
  • Pravomocná rozhodnutí
  • Přestupky
  • I. instance

Číslo jednací: 08787-3/2019-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným z přestupku podle ust. § 91a odst. 2 písm. f) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že závažně ztížil výkon dozoru podle ust. § 18 odst. 1 energetického zákona, neboť v rozporu s ust. § 10 odst. 2 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, ve znění pozdějších předpisů, jakožto kontrolovaná osoba neposkytl Energetickému regulačnímu úřadu požadované podklady a informace.

Informace o účastníkovi řízení:          

Společnost ACRETE, spol. s r.o., se sídlem Olšanská 2898/4a, 130 00 Praha, IČO: 64511189

Datum nabytí právní moci: 19. 9. 2019        

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 451.48 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon