VALKO DOPRAVA, s.r.o. – rozhodnutí k poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu

07.03.2016, aktualizováno 01.04.2022
  • Odbor sankčních řízení
  • Dozorová činnost
  • Pravomocná rozhodnutí
  • Správní delikty
  • I. instance

Číslo jednací: 10926-3/2015-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 11. prosince 2014 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Vratimov, část obce Horní Datyně, na ulici Vilová, u nemovitosti č. p. 296 zemní práce v souvislosti s realizací stavby „Odkanalizování Vratimova - Horních Datyň - I. Etapa", při kterých došlo k poškození středotlaké plynovodní přípojky IPE DN 32, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost VALKO DOPRAVA, s.r.o., se sídlem Hlučínská 92, 74722 Dolní Benešov, IČ 26878071

Datum nabytí právní moci: 13. 1. 2015

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 363.3 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon