V odběrném místě došlo k poruše elektroměru a následně mi byla doúčtována spotřeba za předchozí období. Je to správné? Jak se postupuje? Jak daleko do minulosti se lze vrátit?

01.04.2022, aktualizováno 17.03.2022
  • Oddělení ochrany spotřebitele
  • Porucha
  • Smlouva
  • Samoodečet

Vznikne-li prokazatelně na odběrném nebo měřicím zařízení porucha takového charakteru, že nelze stanovit množství odebrané elektřiny, stanovení údaje o odběru elektřiny u měření typu C kategorie C4 k datu změny regulovaných cen elektřiny provádí buď distributor na základě předcházejících známých stavů odečtu měřicího zařízení a průběhu odběru elektřiny podle přiřazeného typového diagramu dodávky, nebo účastník trhu s elektřinou samoodečtem.

Při změně dodavatele elektřiny, distributora, subjektu zúčtování, výrobce elektřiny nebo zákazníka, při změně tarifu a při změně provedené na měřicím zařízení musí být vždy provedeno zpracování údajů z měření elektřiny.

Sdílejte

Share icon