Upozornění: Možnost průběžné změny rezervované kapacity daná mimořádnými cenovými rozhodnutími ERÚ končí

30.06.2020, aktualizováno 13.08.2021

Sdělení

Energetický regulační úřad (ERÚ) si dovoluje upozornit, že dne 30. června 2020 končí možnost mimořádné změny rezervované kapacity, kterou dočasně zákazníkům umožnilo změnové cenové rozhodnutí ERÚ č. 1/2020 pro oblast plynárenství a cenové rozhodnutí ERÚ č. 2/2020 a cenové rozhodnutí ERÚ č. 3/2020 pro oblast elektroenergetiky.

Podle průběžného vyhodnocení změnová cenová rozhodnutí ERÚ pomohla ekonomice očekávaným způsobem, navýšila potřebnou flexibilitu na straně odběratelů. Zároveň však zásadní důvody, pro které ERÚ rozhodnutí vydal, již pominuly, proto nadstandardní volnost při sjednávání rezervované kapacity končí k 30. červnu 2020, jak bylo původně plánováno. ERÚ bude situaci sledovat a průběžně vyhodnocovat, k případným dalším opatřením přistoupí dle aktuálních potřeb.

I přes ukončení možnosti měnit průběžně rezervovanou kapacitu zůstávají v platnosti změny, které si zákazníci do 30. června 2020 dojednali s provozovateli distribučních soustav.

Sdílejte

Share icon