TAW, s.r.o. – rozhodnutí o zastavení řízení

10.05.2018, aktualizováno 01.04.2022
  • Odbor sankčních řízení
  • Dozorová činnost
  • Pravomocná rozhodnutí
  • Přestupky
  • I. instance

Číslo jednací: 10091-8/2017-ERU

Správní řízení vedené Energetickým regulačním úřadem ve věci podezření ze spáchání pokračujícího přestupku dle ust. § 91 odst. 4 písm. d) energetického zákona, kterého se měl účastník řízení dopustit jakožto držitel licence na distribuci elektřiny tím, že v rozporu s ust. § 25 odst. 11 písm. b) energetického zákona za období od 1. ledna 2016 do 31. března 2016 měsíčně nezpracovával a nepředával operátorovi trhu údaje z měření pro potřeby tvorby typových diagramů dodávek a potřebné údaje k uplatnění ceny za systémové služby a ceny za činnosti operátora trhu podle Pravidel trhu s elektřinou, se podle ust. § 86 odst. 1 písm. a) zákona o odpovědnosti za přestupky zastavuje.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost TAW, s.r.o., se sídlem Suderova 2013/19a, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory, IČO: 60318538

Datum nabytí právní moci: 24. 3. 2018

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 542.73 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon