STRABAG a.s. – rozhodnutí k poškození středotlaké plynovodní přípojky PE d 25 při provádění zemních prací

26.06.2014, aktualizováno 01.04.2022
  • Odbor sankčních řízení
  • Dozorová činnost
  • Pravomocná rozhodnutí
  • Správní delikty
  • I. instance

Číslo jednací: 04648-3/2014-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, prováděl dne 28. června 2013 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Mašovice, u domu č. p. 102, zemní práce související s realizací ohlášených „Stavebních úprav na místní komunikaci v obci Mašovice parc. č. 1107, 1109, PK 1439/1, PK 2933/1, -124, 1086/2, 1130, 2933/17, 3/1, 1440/8, 2831/1, 1884/3, 1146/1, 718/60 v k. ú. Mašovice (opravy místních komunikací a navazujících zpevněných ploch, oprava stávající kanalizační sítě a výměna stávajících odvodňovacích zařízení)", pomocí strojního mechanizmu (bagru), přičemž došlo k poškození středotlaké plynovodní přípojky PE d 25, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:
Společnost STRABAG a.s., se sídlem Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČ: 60838744

Datum nabytí právní moci: 5. 6. 2014

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 697.55 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon