Snažíme se snížit spotřebu. Jak máme dát dodavateli vědět, kolik elektřiny nebo plynu jsme spotřebovali?

01.04.2022, aktualizováno 17.03.2022
  • Oddělení ochrany spotřebitele
  • Spotřebitel
  • Konec dodavatele
  • Dodavatel poslední instance
  • Vyúčtování
  • Samoodečet
  • Změna dodavatele

Pokud jste v uplynulém období snižovali spotřebu s cílem ušetřit a měníte dodavatele (to se týká i dodavatele poslední instance), je potřeba provést samoodečet a nahlásit jej distributorovi (nikoliv dodavateli) ve lhůtě pěti pracovních dnů od účinnosti změny dodavatele. Je to nejpřesnější údaj z měření.

Pokud samoodečet nenahlásíte, bude spotřeba stanovena odhadem podle metodik typových diagramů dodávky, které vaše úspornější chování nepodchytí.

Sdílejte

Share icon