RWE Energie a. s. – rozhodnutí k ukončení dodávky plynu zákazníkovi

25.03.2014, aktualizováno 01.04.2022
  • Odbor sankčních řízení
  • Dozorová činnost
  • Pravomocná rozhodnutí
  • Správní delikty
  • I. instance

Číslo jednací: 16182-5/2012-ERU

Účastník řízení v rozporu s ust. § 61 odst. 1 písm. d) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, při výkonu své licencované činnosti v postavení obchodníka s plynem přerušil na dobu ode dne 31. srpna 2011 do dne 18. října 2011 dodávku zemního plynu do odběrného místa zákazníka, čímž se dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91 odst. 11 písm. f) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Informace o účastníkovi řízení:
Společnost RWE Energie a.s., se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, IČ: 49903209

Datum nabytí právní moci: 5. 1. 2013

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 539.83 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon