Restamo Development, a.s. – rozhodnutí o zastavení řízení

04.12.2015, aktualizováno 01.04.2022
  • Odbor sankčních řízení
  • Dozorová činnost
  • Pravomocná rozhodnutí
  • Správní delikty
  • I. instance

Číslo jednací: 01399/2015-ERU

Správní řízení vedené pod sp. zn.  KO-01399/2015-ERU zahájené dne 12. února 2015 z moci úřední podle ustanovení § 46 správního řádu s účastníkem řízení, společností Restamo Development, a.s., ve věci podezření ze spáchání správního deliktu podle ustanovení § 91 odst. 11 písm. d) energetického zákona, kterého se měl účastník řízení dopustit tím, že se v období od 9. dubna 2013 do 11. února 2015 neregistroval jako držitel licence na obchod s plynem č. 241326887 u operátora trhu, což je v rozporu s ustanovením § 61 odst. 2 písm. j) energetického zákona,  s e   z a s t a v u j e .

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost Restamo Development, a.s., se sídlem Pražská 585, 430 01 Chomutov, IČ: 467 08 413

Datum nabytí právní moci: 16. 4. 2015

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon