R20717 – rozhodnutí k zásahu do odběrného elektrického zařízení před měřícím zařízením, kterým prochází neměřená elektřina, bez předchozího souhlasu provozovatele distribuční soustavy

31.07.2017, aktualizováno 01.04.2022
  • Odbor sankčních řízení
  • Dozorová činnost
  • Pravomocná rozhodnutí
  • Přestupky
  • I. instance

Číslo jednací: 05868-3/2017-ERU

Obviněný z přestupku, se tím, že v rozporu s ust. § 28 odst. 3 energetického zákona, v přesně nezjištěné době koncem května 2016 provedl zásah na odběrném elektrickém zařízení, v důsledku čehož odebíral z neměřené části elektřinu ve své nemovitosti, úmyslně dopustil přestupku podle ust. § 90 odst. 1 písm. f) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum nabytí právní moci: 21. 6. 2017

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 405.23 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon