Poskytování informací získaných při provádění kontroly

07.01.2015, aktualizováno 05.04.2022
  • Oddělení legislativní
  • Soudní rozhodnutí

k § 11 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Ustanovení § 11 odst. 3 zákona o svobodném přístupu k informacím z informační povinnosti vylučuje právě ty informace, které kontrolní orgán získá v průběhu provádění kontroly od jiných osob (podklady). Povinné subjekty se v rámci své kontrolní působnosti obvykle seznamují s mnoha skutečnostmi potřebnými k provedení kontroly. Některé z těchto informací mohou však být takového charakteru, že jich sice lze využít ke splnění účelu kontroly, jejich zveřejnění nicméně může mít negativní dopady do sféry třetích osob, a toto zveřejnění proto není žádoucí.

Za informace vzniklé činností povinného subjektu nutno považovat pouze jeho „produkty," tj. zejména kontrolní závěry vtělené zpravidla do protokolu či jiného dokumentu, který povinný subjekt sám vytvořil. Při vyřizování žádosti tak, s ohledem na znění uvedeného ustanovení, odmítne povinný subjekt žádost v rozsahu, v němž je požadováno vydání dokumentů (kopií) předaných třetí, např. kontrolovanou, osobou.

 

(Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 26. listopadu 2013, sp. zn. 2 As 66/2013)

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 223.68 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon