Oprava doložky právní moci na licenci

07.01.2015, aktualizováno 05.04.2022
  • Oddělení legislativní
  • Soudní rozhodnutí

k § 9 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), a § 75 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád

Rozkladem podaným proti rozhodnutí o změně licence k výrobě elektřiny (vydanému podle § 9 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích) se nelze domáhat změny doložky právní moci vyznačené na rozhodnutí vydaném v předcházejícím řízení o udělení licence. Pokud se účastník řízení domnívá, že doložka právní moci byla vyznačena chybně, může podat podnět k opravě této chyby postupem podle § 75 odst. 3 správního řádu z roku 2004.

Pokud Energetický regulační úřad uvedl v rozhodnutí o změně licence k výrobě elektřiny (vydanému na základě § 9 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích) údaje o dni vzniku oprávnění a termínu zahájení výkonu licencované činnosti [§ 8 odst. 2 písm. d) a e) téhož zákona] konkrétním datem a vyšel přitom z doložky právní moci uvedené na původním rozhodnutí o udělení licence, nedošlo v tomto ohledu ke změně licence, přestože původní rozhodnutí o udělení licence obsahovalo pouze obecný odkaz, že den vzniku oprávnění a termín zahájení výkonu licencované činnosti je „ode dne nabytí právní moci".

 

(Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 29. května 2013, sp. zn. 8 As 61/2012)

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 171.75 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon