Nekalé praktiky energošmejdů

01.04.2022, aktualizováno 04.04.2023
  • Oddělení ochrany spotřebitele
  • Publikace
  • Spotřebitel
  • Nabídky
  • Smlouva
  • Změna dodavatele

Nepouštějte domů neznámé osoby

Nepouštějte k sobě domů neznámé a neohlášené osoby, a to ani pod záminkou kontroly správnosti vyúčtování energií.

I pokud si někoho domů pozvete, vyžadujte vždy prokázání jejich totožnosti i prokázání k jaké energetické společnosti patří. Totožnost si u firmy případně ověřte, například telefonicky.

V případě pochybností informujte o pohybu podezřelých osob policii.

ERÚ ke spotřebitelům domů nechodí, i v tomto případě se obraťte na polici.

Doklady nikomu neukazujte

Uvědomte si, že stávající dodavatel má o vás veškeré údaje k dispozici na základě smlouvy. Nepotřebuje vidět smlouvu, fakturu ani vaše osobní doklady.

Doklady a údaje na nich jsou zajímavé pro někoho, kdo vám své služby chce teprve nabídnout, kdo o vás úplné informace nemá.

Pokud nejste pevně rozhodnuti o změně dodavatele, případně nechcete hned uzavřít smlouvu na místě, neukazujte nikomu žádné doklady – ani smlouvu, ani faktury, natož osobní doklady.

Změnu dodavatele si promyslete

Nepodepisujte smlouvu ve spěchu a stresu, vše si především přečtěte, a pak řádně rozmyslete.

Před podpisem smlouvy si řádně ověřte veškeré skutečnosti a zvažte, zda je pro vás změna dodavatele energie opravdu výhodná a zda vůbec ušetříte.

Pro srovnání nabídek využijte internetové srovnávače, například srovnávač na webu ERÚ.

V případě, že vás nabídka obchodníka zaujala, sjednejte si následnou konzultační schůzku, připravte si otázky a nechte si vše vysvětlit.

Přemýšlejte o tom, k čemu se chcete zavázat

Při uzavírání smlouvy na elektřinu nebo plyn řádně zvažte, zda uzavřete smlouvu na dobu určitou nebo neurčitou. každá má své výhody i nevýhody.

Smlouva na dobu neurčitou

- může být o něco málo vyšší cena za energii

+ bez sankcí za ukončení smlouvy

+ lehčí změna dodavatele, smlouvu lze vypovědět s tříměsíční výpovědní lhůtou

Smlouva na dobu určitou

+ o něco výhodnější pevná cena za energii na určitou dobu

- nutnost setrvání ve smluvním vztahu po stanovenou dobu

- obvykle vysoké sankce za předčasné ukončení smlouvy

- často obsahuje automatické prodloužení smlouvy

Nepodepisujte nic automaticky

Nepodepisujte nic, co jste si nepřečetli nebo čemu nerozumíte.

Nenechte se přesvědčit, že je nutné podepsat ihned. Odložte podpis dokumentů po jejich důkladném přečtení.

Podpis zavazuje! Nevěřte, že jde „jen“ o formalitu.

Ponechte si vždy alespoň kopii toho, co jste podepsali.

Kdy lze ukončit smlouvu?

Zjistěte si, kdy přesně můžete ukončit stávající smlouvu s dodavatelem tak, abyste předešli smluvní sankci z jeho strany – obvykle k ní dochází z důvodu nedodržení sjednané doby smlouvy.

Po odchodu obchodního zástupce z vašeho domova, nebo když opouštíte přepážku, musíte mít smlouvu k dispozici.

Nepřistupte na možnost, že kopii podepsané smlouvy dostanete poštou, nebo že ji dostanete při další návštěvě.

Co dělat, když už jste podepsali?

Pokud jste něco podepsali a své rozhodnutí chcete změnit bez sankcí, můžete u smlouvy uzavřené mimo přepážku odstoupit nebo smlouvu vypovědět.

  • Odstoupení od smlouvy je v tomto případě možné ve lhůtě 14 dnů ode dne jejího uzavření.
  • Ukončení smlouvy podáním výpovědi je možné do 15. dne po zahájení dodávky elektřiny nebo plynu.

Braňte se obtěžování ze strany obchodníků

V případě, že vás dodavatel neustále obtěžuje telefonickými nabídkami, obraťte se na vašeho telefonního operátora.

Operátor je povinen zajistit identifikaci čísla, z kterého byla uskutečněna obtěžující volání.

V případě, že nechcete být neustále obtěžováni telemarketingem, máte možnosti zabránit tomu blokováním nevyžádaných hovorů nebo odvoláním souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Nejjednodušší je hned na počátku hovoru sdělit svůj nezájem, a to i do budoucna.