Miroslav Prachař, s.r.o. – rozhodnutí k poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu

30.03.2016, aktualizováno 01.04.2022
  • Odbor sankčních řízení
  • Dozorová činnost
  • Pravomocná rozhodnutí
  • Správní delikty
  • I. instance

Číslo jednací: 01504-3/2016-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 19. května 2015 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Hřivínův Újezd, u č. p. 145 zemní práce v souvislosti s realizací stavby „Silnice III/49718: Hřivínův Újezd, prodloužení chodníku", při kterých došlo k poškození středotlaké plynovodní přípojky lPE DN 25, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost Miroslav Prachař, s.r.o., se sídlem 76351 Bohuslavice u Zlína 264, IČ 26310287

Datum nabytí právní moci: 25. 2. 2016

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 359.37 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon