Jakým způsobem je stanovena spotřeba elektrické energie a plynu domácnostem k 31. prosinci v případě, že v tomto odběrném místě nebyl proveden odečet nebo samoodečet?

01.04.2022, aktualizováno 17.03.2022
  • Oddělení ochrany spotřebitele
  • Spotřebitel
  • Smlouva
  • Samoodečet

Chcete-li předejít sporům ohledně správnosti stanovení výše spotřeby k 31. 12. je vhodné k tomuto datu raději provádět samoodečet

Elektřina: Bez údaje ze samoodečtu se spotřeba celého fakturačního období na přelomu roku rozdělí buď poměrově na rovnoměrné části, které jsou úměrné délce období od data minulého fakturačního odečtu do 31. prosince a od 1. ledna do data následujícího odečtu nebo s využitím tzv. typových diagramů dodávek. Každé distribuční sazbě nebo skupině sazeb je přiřazen jiný typový diagram, spotřeba u odběratelů s různou sazbou může tedy být rozdělena jiným poměrem.

Plyn: Bez údaje ze samoodečtu se výše spotřeby stanoví náhradní metodou, a to prostřednictvím odhadu na základě tzv. typových diagramů dodávky plynu (TDD). Třídy TDD pro kategorii domácnost jsou přiřazeny distributorem na základě charakteru odběrného místa a frekvence odečtu. Další možností stanovení výše spotřeby je vzájemné odsouhlasení mezi dotčenými účastníky trhu s plynem.

Sdílejte

Share icon