H-INTES s.r.o. – rozhodnutí k poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu

02.02.2016, aktualizováno 01.04.2022
  • Odbor sankčních řízení
  • Dozorová činnost
  • Pravomocná rozhodnutí
  • Správní delikty
  • I. instance

Číslo jednací: 10442-3/2015-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 4. května 2015 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Benátky nad Jizerou (okres Mladá Boleslav), na ulici Dr. Nováka, u domu č. p. 505 zemní práce v souvislosti s realizací stavby „Rekonstrukce ulice Dr. Nováka, Benátky nad Jizerou SO.101 - komunikace a zpevněné plochy", při kterých došlo k poškození středotlaké plynovodní přípojky PE DN 32, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:
Společnost H-INTES s.r.o., se sídlem Pod Borkem 319, 29301 Mladá Boleslav, IČ 25636332

Datum nabytí právní moci: 4. 12. 2015

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 376.79 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon