Elektrárna v bytovém domě. 10 kroků k úspěšnému připojení

13.04.2023, aktualizováno 12.05.2023
  • Oddělení sítí a organizace trhu v elektroenergetice
  • Fotovoltaika
  • Publikace
  • Spotřebitel
  • Komunitní energetika
  • Sdílení elektřiny

Uvažujete o zřízení výrobny elektřiny ve svém bytovém domě? V našem desateru radíme, jak na to!

Je u vás elektrárna možná? Ověřte si to

Ověřte u příslušného distributora, jestli je ve vaší lokalitě volná kapacita pro nové připojení (informaci by měl mít na webu). Zároveň si ověřte, jestli je technicky možné na váš bytový dům umístit elektrárnu (typicky solární panely, zdrojem ale může být např. i větrná elektrárna). Obrátit se můžete na kvalifikovanou firmu či konzultační společnost.
 

Udělejte si „sousedský průzkum“

Zjistěte, kdo všechno má o společný projekt zájem. V praxi to bude vypadat tak, že v domě zřídíte jedno vůdčí odběrné místo (např. byt, provozovna nebo společné prostory), ve kterém bude připojena výrobna elektřiny. Ostatní odběrná místa účastníků, jejichž počet může být libovolný, pak budou přidruženými odběrnými místy. Všechna místa musí být zapojená do společné hlavní pojistkové skříně.
 

Zvolte odpovídající výkon

Zvolte si vhodný výkon elektrárny, zejména ve vztahu k umístění na dům a ke spotřebě jednotlivých účastníků. Nezapomínejte přitom na případné kapacitní limity (viz bod 1). 

Zkonzultujte výměnu elektroměrů

Zkonzultujte s distributorem možnost výměny stávajících elektroměrů za elektroměry průběhové u všech účastníků projektu. Ty jsou povinné, aby elektrárna mohla spravedlivě fungovat.
 

Domluvte se se sousedy. Závazně

Závazně se domluvte (např. formou dohody účastníků sdílení elektřiny) zejména:

  • jak bude financovaná výstavba elektrárny,
  • jaký bude podíl jednotlivých účastníků,
  • jak se bude elektřina rozdělovat mezi jednotlivé domácnosti (tzv. alokační klíč).

Podejte si žádost

Podejte u místně příslušného distributora Žádost o připojení se všemi přílohami a technickými parametry budoucí elektrárny (distributor vás na svém webu navede).
 

Vyčkejte na odpověď

Odpověď dostanete do 30 dní, taková je zákonná lhůta pro posouzení vaší žádosti. Pokud jí distributor vyhoví, pošle vám zároveň návrh Smlouvy o připojení, kde najdete veškeré praktické podrobnosti, včetně termínu připojení.
Zároveň už dostanete přidělený výrobní EAN, tedy kód pro evidenci dat z výroby. Až v této fázi doporučujeme zahájit fyzickou výstavbu zamýšlené elektrárny.
 

Informujte distributora o účastnících

Poskytněte distributorovi informaci o účastnících sdílení. Formulář najdete ve vyhlášce o Pravidlech trhu s elektřinou (součást přílohy č. 25); všichni se registrujete prostřednictvím jednoho. Formulář slouží také k případnému provedení změn – úpravy alokačního klíče, rozšíření či zúžení seznamu účastníků a podobně.
 

Ujistěte se, že nikdo nemá technický problém

Počítejte s tím, že distributor ověří technickou připravenost připojení u všech účastníků. Dopředu se přesvědčte, že u nikoho není problém, specificky v instalaci průběhového měření. Pozor, projekt podáváte jako celek, proto může být i registrace jako celek zamítnuta. Pokud ověření proběhne v pořádku, přijde každému účastníkovi návrh nové Smlouvy o připojení, případně dodatku ke smlouvě stávající.
 

Gratulujeme, jste v cíli!

Počkejte si na montáž průběhového elektroměru, o kterou se po uzavření smlouvy či dodatku zdarma postará distributor. Ten zároveň provede registraci odběrných míst u operátora trhu a od prvního dne následujícího měsíce zahájí vyhodnocování podle nastaveného alokačního klíče. Tím startují vaše úspory.
 

Víte, že...?

Výroba a sdílení elektřiny v bytovém domě je nově (od začátku roku 2023) umožněna novelou vyhlášky o Pravidlech trhu s elektřinou. Tato inovace nevyžaduje sloučení všech odběrných míst do jediného, účastníkům sdílení tak zůstávají zachována práva zákazníka, tedy i právo na volbu a změnu dodavatele elektřiny.