DufEnergy Trading SA – rozhodnutí o uložení opatření k nápravě

20.02.2015, aktualizováno 01.04.2022
  • Odbor sankčních řízení
  • Dozorová činnost
  • Pravomocná rozhodnutí
  • Správní delikty
  • I. instance

Číslo jednací: 11509-3/2014-ERU

Účastníkovi řízení se podle ust. § 18 odst. 3 písm. b) energetického zákona ukládá opatření k nápravě spočívající v povinnosti předložit Energetickému regulačnímu úřadu
ve lhůtě 7 dní od právní moci tohoto příkazu všechny doklady, smlouvy a potvrzení prokazující zajištění bezpečnostního standardu dodávek plynu v souladu s ust. § 11 odst. 4 písm. a) až f) vyhlášky č. 344/2012 Sb., o stavu nouze v plynárenství a o způsobu zajištění bezpečnostního standardu dodávek plynu.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost DufEnergy Trading SA, se sídlem Via Bagutti 9, 6900 Lugano, Švýcarsko

Datum nabytí právní moci: 20. 12. 2014

Sdílejte

Share icon