CHEF GASTRONOMY s.r.o. – rozhodnutí k uložení donucovací pokuty

04.01.2016, aktualizováno 01.04.2022
  • Odbor sankčních řízení
  • Dozorová činnost
  • Pravomocná rozhodnutí
  • Správní delikty
  • I. instance

Číslo jednací: 07016/2015-ERU

Účastníku řízení, se ve smyslu ustanovení § 96d odst. 1 písm. d) energetického zákona za účelem vymožení splnění povinnosti vyplývající z opatření k nápravě uloženého výrokem III. příkazu, č. j. 01464-3/2015-ERU, ze dne 13. února 2015 ukládá podle ustanovení § 96d odst. 3 písm. b) energetického zákona donucovací pokuta výši 20 000 Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých), která je splatná do 15 dnů od nabytí právní moci tohoto příkazu na účet Energetického regulačního úřadu vedený u České národní banky, Na Příkopě 28, 110 03 Praha 1, č. ú. 19-2421001/0710, variabilní symbol 24415.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost CHEF GASTRONOMY s.r.o., se sídlem Králova 279/9, 616 00 Brno – Žabovřesky, IČ: 292 62 101

Datum nabytí právní moci: 18. 8. 2015

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon