ŠENOVSKÁ STAVEBNÍ s.r.o. - rozhodnutí k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení

15.02.2021, aktualizováno 13.08.2021

Číslo jednací: 07427-10/2020-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl v ochranném pásmu plynárenského zařízení prostřednictvím strojního mechanismu zemní práce, v důsledku kterých došlo k poškození středotlakého plynovodu.

Informace o účastníkovi řízení:

ŠENOVSKÁ STAVEBNÍ s.r.o., se sídlem Majovského 516/29, 717 00 Ostrava - Bartovice, IČO: 28579241

Datum nabytí právní moci: 9. 2. 2021

Attached files

Sdílejte

Share icon