Odborný rada v Odboru analytickém a datové podpory

13.02.2024, aktualizováno 13.02.2024
 • Odbor analytický a datové podpory
 • Volné místo
 • Praha
 • Služební místo
 • Juniorní pozice
 • Vhodné pro zdravotně znevýhodněné osoby
 • Úřední deska

Základní informace

Název pozice
Odborný rada
Praxe
Absolventská pozice
Vzdělání
Vysokoškolské magisterské
Místo
Praha
Doba
Neurčitá
Poměr
Služební
Platové rozmezí
30 780 Kč - 45 420 Kč

Zveřejnění uvedených údajů o složkách platu nepředstavuje veřejný příslib.

Více na PLATOVÉ TARIFY ZAMĚSTNANCŮ VE SLUŽEBNÍM POMĚRU.

Předpokládaný den nástupu
Lhůta pro doručení žádosti

Jaká bude Vaše náplň práce?

 • analýza a posuzování oblasti výzkumu a vývoje v oblasti energetických odvětvích,
 • podílení se na přípravě návrhů koncepcí, strategií a programů, zejména v oblastech, monitoringu
  a analýzy nových technologických trendů, vědy a výzkumu v energetických odvětvích,
 • stanovení způsobů hodnocení výsledků jednotlivých oborů výzkumu a vývoje a způsobů porovnání se zahraničím včetně případného hodnocení mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji, provádění benchmarků dosažných faktických i formálních stavů především ve členských státech Evropské unie a podílu na přípravě koncepce ochrany práv k výsledkům výzkumu a vývoje,
 • účast na tvorbě celostátních koncepcí rozvoje základních sektorů výzkumu a vývoje
  v energetických odvětvích,
 • podílení se ve spolupráci s útvary věnujícími se cenové regulaci v jednotlivých energetických sektorech na reflexi nákladů spojených s implementací nových technologických řešení do provádění cenové regulace,
 • podílení se na zpracování dílčích podkladů a odůvodnění při přípravě návrhů legislativních změn se vztahem k výzkumu a vývoji a zapracování nových technologických trendů, a to ve spolupráci
  s legislativně správní sekcí,
 • podpora dalších činností odboru analytického a datové podpory – datová analýza energetických trendů a aktuální energetické situace.

Podmínky podání žádosti

Označení obálky nebo datové zprávy

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: "Neotevírat" a slovy "Výběrové řízení na služební místo (označení služebního místa)".

Posuzovány budou dokumenty

Ke stažení

Kompletní informace vztahující se k volnému místu.

Typ: pdf
Velikost: 525.82 KB
Aktualizováno:

Povinná příloha k žádosti

Typ: docx
Velikost: 40.47 KB
Aktualizováno:

Máte dotazy?

personalistka
Oddělení personální a mzdové