Městská energetická - HOŘICE, s.r.o. - rozhodnutí k neúplným údajům na dokladech vyúčtování tepelné energie

14.01.2021, aktualizováno 13.08.2021

Číslo jednací: 01232-3/2020-ERU

Obviněný se uznává vinným ze spáchání přestupku dle ust. § 91 odst. 1 písm. c) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že jakožto držitel licence na výrobu tepelné energie a licence na rozvod tepelné energie v rozporu s ust. § 11 odst. 1 písm. f) v návaznosti na ust. § 76 odst. 2 věta druhá téhož zákona vyúčtoval dodávku tepelné energie odběrateli tepelné energie dokladem o vyúčtování tepelné energie, který v rozporu s ust. § 14 odst. 2 písm. a) vyhlášky č. 70/2016 Sb., obsahoval neúplné údaje; a ze spáchání 2 přestupků dle ust. § 91a odst. 4 písm. c) energetického zákona, kterých se dopustil tím, že jakožto držitel koncesovaného oprávnění v rozporu ust. § 76 odst. 2 věta druhá téhož zákona za období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 vyúčtoval dodávku tepelné energie odběratelům tepelné energie dokladem o vyúčtování dodávek tepelné energie, který byl vystaven dne 16. 4. 2019 namísto nejpozději dne 28. 2. 2019, tedy v rozporu s ust. § 16 odst. 1 Vyhlášky. Dále se uznává vinným ze spáchání 4 přestupků a pokračujícího přestupku dle ust. § 91a odst. 4 písm. c) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že jakožto držitel koncesovaného oprávnění vyúčtoval dodávku tepelné energie za období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 v rozporu s ust. § 76 odst. 2 věta druhá téhož zákona, když výše uvedeným odběratelům tepelné energie poskytoval pouze zúžený rozsah dokladu o vyúčtování dodávek tepelné energie, aniž by jim umožnil dle ust. § 4 odst. 1 Vyhlášky dálkový přístup k podrobné a doprovodné části dokladu o vyúčtování dodávek tepelné energie; a ze spáchání 8 přestupků dle ust. § 91 odst. 1 písm. c) energetického zákona, kterých se dopustil tím, že jakožto držitel licence na výrobu tepelné energie a licence na rozvod tepelné energie vyúčtoval dodávku tepelné energie za období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 v rozporu s ust. § 11 odst. 1 písm. f) v návaznosti na ust. § 76 odst. 2 věta druhá téhož zákona pro odběratele tepelné energie, když výše uvedeným odběratelům tepelné energie poskytoval pouze zúžený rozsah dokladu o vyúčtování dodávek tepelné energie, aniž by jim umožnil dle ust. § 4 odst. 1 Vyhlášky dálkový přístup k podrobné a doprovodné části dokladu o vyúčtování dodávek tepelné energie.

Informace o účastníkovi řízení:

Městská energetická - HOŘICE, s.r.o., se sídlem Janderova 2156, 508 01 Hořice, IČO: 25282859

Datum nabytí právní moci: 21. 10. 2020

 

Attached files

Sdílejte

Share icon