Životopis

V letech 1972–1977 studoval České vysoké učení technické v Praze. Po absolutoriu ČVUT nastoupil jako samostatný výzkumný pracovník do Výzkumného ústavu ČKD v Praze (1977–1980). V energetice pracuje 40 let, a to postupně v oblasti koncepcí dlouhodobého rozvoje energetiky se zaměřením na elektroenergetiku v celém spektru tohoto oboru (výroba, přenos a distribuce elektřiny).

Pracoval na Ministerstvu průmyslu a obchodu na různých pozicích. Například působil jako poradce náměstka v letech 1991–1993 či na pozici ředitele odboru elektroenergetiky a teplárenství v letech 2012–2019.

Mimo to jako zástupce státu zastával od roku 1992 až do svého jmenování členem Rady ERÚ různé funkce v řídících a dozorčích orgánech energetických společností (člen dozorčí rady, předseda dozorčí rady, předseda představenstva, místopředseda dozorčí rady). Například ve společnosti OTE, a.s. působil jako předseda představenstva v letech 2004–2011. Za Ministerstvo průmyslu a obchodu se významnou měrou podílel na tvorbě zákona č. 222/1994 Sb., a zejména energetického zákona a všech jeho zásadních novel (č. 670/2004 Sb., č. 158/2009 Sb., č. 211/2011 Sb. a č. 131/2015 Sb.) a prováděcích předpisů. Od 01.05.2019 jej vláda jmenovala členem Rady ERÚ.